• Högsta ledningen anser att medarbetarnas hälsa är lika viktigt som organisationens prestationsmål
  • Det finns en bra kommunikation om psykosociala säkerhetsfrågor bland medarbetarna i vår organisation

De två frågorna ovan ingår i mätningen av psykosocialt säkerhetsklimat PSC. Övriga påståenden som tar upp hur medarbetarna upplever hur den högsta ledningen:

1) engagerar sig 2) prioriterar 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna, i psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Instrumentet kan användas i det strategiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser, såväl som inom forskning.

Att framförallt fokusera på hur ledningen upplevs av medarbetarna, hur känns det? Är det en väg ni vill och vågar gå? Med tanke på alla stressade chefer därute kanske man inte orkar eller vågar fråga sin organisation hur det egentligen står till. Utfallet kommer dock att visa sig i sjukskrivningar, produktionstapp, personalomsättning etc om det är så att medarbetarna inte mår bra på arbetsplatsen. Det går inte att ducka om man leder en verksamhet.

Flaggar dock för att om ni vet med er att ni inte kommer att följa upp en medarbetarenkät så är det bättre att inte genomföra den. Istället kan ni öppna upp för dialog via teammöten, utvecklingssamtal osv.

 Agera! Ta reda på hur läget är, se vad som är fungerar bra och jobba vidare därifrån.

Hitta en modell som passar er verksamhet. Att ta tiden till ”walk and talk” möten med varje medarbetare är enligt mig ett fantastiskt bra sätt för att öppna upp och bjuda in till samtal. Om det är möjligt hos dig så testa! När vi rör på oss och dessutom utomhus öppnas våra sinnen och vi får även en massa ”må bra hormoner” som sätter igång både välmående och kreativitet.

Den tiden du lägger på dessa promenader får du en enormt bra ROI på, jag lovar!

Tar gärna del av dina tankar kring detta, hur ni gör på din arbetsplats och/eller skulle vilja göra.

Sophie Resare

Hälsoekonomi – hälsodriven tillväxt

www.epiclivingsweden.com

Epic Lifestyle Podden på Spotify mfl ställen

Källa: Berthelsen, H. & Muhonen, T. (2017) Psykosocialt säkerhetsklimat – ett sätt att mäta organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat. Stressforskningsrapport nr 327. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.