Vågar ni fråga om det Psykologiska säkerhetsklimatet på arbetsplatsen?

Högsta ledningen anser att medarbetarnas hälsa är lika viktigt som organisationens prestationsmål Det finns en bra kommunikation om psykosociala säkerhetsfrågor bland medarbetarna i vår organisation De två frågorna ovan ingår i mätningen av psykosocialt säkerhetsklimat PSC. Övriga påståenden som tar upp hur medarbetarna upplever hur den högsta ledningen: 1) engagerar sig 2) prioriterar 3) kommunicerar [...]