Hälsoekonomi – webinar 10 mars

Hur ska vi nå fram till ledningen med vårt budskap kring hälsofrågor? - en vanlig fråga jag får från HR, mellanchefer, skyddsombud mfl. Svaret är att ledningsgrupper och styrelser vill se siffror och KPIer på det förväntade utfallet av en investering. Det går att räkna på vad man kan förvänta sig för resultat av en hälso strategisk insats [...]