Power-posing för bättre välmående?
+20% testosteron
-25% stress/kortisol
+33% risk tolerans
bara genom att ställa sig i en kraftposition, det visar olika studier som givetvis är omdiskuterade men inte avfärdade.

”….metaanalys, publicerad i tidskriften Psychological Science, som inkluderar över 50 studier. Och resultaten ger nytt stöd för att power-posing har positiva effekter för hur man upplever sig själv. Metaanalysen ger tydliga evidens för att människor som anammar en öppen, expansiv styrka i sin kroppshållning även känner sig starkare, hävdar forskargruppen, och att även en kortvarig känsla av styrka har långsiktigt positiva effekter för individen.”

Har du testat, funkar det? Ska du testa eller har du något annat tips att dela med dig av?

#powerposing #välmående #stresshantering #självledarskap #science #forskning