Chefer pratar för mycket!

Du har säkert varit med om känslan av att alla i teamet inte är mentalt närvarande i era möten, det kan ju bero på många saker men en anledning kan vara hela mötesupplägget.

Är det måndagsmöte så vet du antagligen inte hur helgen har varit för dina kollegor, är det mitt i veckan så kommer de kanske från en stressig situation som mal i deras tankar. Har alla haft det toppen innan ni ses så är det så klart lättare men då kanske de sitter och bubblar av lust att berätta om det istället.

Att slänga upp agendan på skärmen och tro att alla är med på tåget kan fungera men risken är att du inte får med dig hela gruppen.

Ja men det är ju så ont om tid hela tiden, hur kan jag göra annorlunda tänker du kanske?

Genom att göra en kort incheckning på skalan 1-4, där ett är sämst och fyra är bäst, så rensar ni luften och kan fokusera på agendan sen.

Incheckningen går till så att om jag börjar så säger jag tex: Privat så säger jag 2, pga att familjen är sjuk eller så säger jag bara att ”privat är det en 2a”, punkt. På ”jobbet är det en 3a, har lite mycket nu men det är ok”. Man behöver inte ge en förklaring till sin ”siffra” och ger man det så ska det inte vara en lång utläggning, var och en har bara ett par minuter på sig. Är det så att någon har väldigt låga siffror så bör du som chef följa upp det efter mötet. Första gångerna man gör detta så är det bra om den som håller i mötet börjar.

Den här övningen förutsätter att det finns tillit inom gruppen och finns det inte det så kan övningen vara en hjälp på vägen. Som alltid är det viktigt att förklara VARFÖR ni gör den här övningen på era möten.

Har ni inte möjlighet att implementera en Hälsostrategi så kan ni iallafall se till att era möten är hälsofrämjande. Studier visar hur viktigt det är att teammötet blir ett tillfälle för medarbetarna att bli sedda, hörda och bekräftade. För att det ska ske behöver ledaren lyssna och inte endast informera. Finns det mycket information som ska förmedlas kan man tex skicka ut delar av den innan och/eller tillhandahålla den efter mötet och korta ner delen där du som chef pratar. Chefer pratar i regel för mycket:), bättre att lyssna och ge tid till frågor, funderingar och att kunna dela erfarenheter mellan varandra.

Se incheckningen och teammötet som en del av ert förebyggande hälsoarbete. Som en del av er Hälsoekonomi – skapa hälsodriven tillväxt.

Du har säkert många bra tips hur man kan skapa engagerande möten, dela gärna!

Önskar dig en fortsatt Epic dag,

Sophie Resare