God Fortsättning!

Vikten av medveten närvaro och behovet av meditation har sällan varit större än nu och därför inleder jag året med att dela med mig av en kort, energigivande kroppsmeditation. Du hittar den här: Meditation

Först gångerna kan du lyssna till mina instruktioner men sen kan du göra den själv, ställ en klocka på önskad tid så slipper du gissa. Det finns så många fördelar med att meditera att jag summerar med att säga, gör det bara, du har allt att vinna och inget att förlora!

Jag önskar dig all lycka till med meditationen och ett Epic 2018!

Sophie

Meditation

Inom västvärlden är meditation ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse.

Det kan bland annat vara ett ord man uttalar tyst, ett så kallat mantra, eller en punkt att iaktta, sin egen andning, uppmärksamheten på ljud som finns runtomkring, fokus på den egna kroppen som en helhet, energicentra i kroppen, så kallade chakras, färger, former, ljud, bön eller en vägledd meditation. Man sitter vanligen men det förekommer också att man ligger ner.

Även meditationsformer finns där man promenerar eller på annat sätt rör sig. Vanligast är dock att sitta avspänt på en stol eller med korslagda ben med slutna eller halvöppna ögon. Syftet med tekniken är att stilla sitt sinne, det vill säga de tankar som mer eller mindre automatiskt ”invaderar” vår hjärna och upptar oss. Därmed skapas förutsättningar för ett inre lugn som bidrar till att utveckla en förmåga att lättare hantera både tankar och känslor. Detta i sin tur ska bland annat öka det allmänna välbefinnandet, minska stresskänslor, och också påverka blodtrycket positivt. På senare år har man studerat resultat av meditation med vetenskapliga metoder och modern teknik och funnit att meditation har en mycket god inverkan på en lång rad stressrelaterade besvär.

[1]

Det finns flera olika uttryck för meditation, bland andra förekommer ”kontemplation”, ”stilla begrundan”, ”att lyssna inåt” och ”försjunkenhet”. En inflytelserik meditationsmetod är Transcendental Meditation, förkortat TM. Den introducerades för allmänheten 1958 av Maharishi Mahesh Yogi. Rörelsen fick stor uppmärksamhet på 1960-talet då bland annat medlemmarna i popgruppen Beatles blev intresserade av Maharishis lära. Kännetecknande för TM är bland annat användandet av mantran. Inom bland annat buddismen och yogaär meditation en central företeelse. Meditation kan spåras flera tusen år bakåt i tiden i bland annat skrifter skrivna på sanskrit.

Källa Wikipedia