Så jobbar du för en helhetshälsa-
För Sophie Resare hade frågor rörande såväl den fysiska som mentala hälsan vuxit sig starkare under ett antal år. Efter att ha haft flertalet ledarroller i olika typer av verksamheter, blev det allt tydligare för henne hur en viktig pusselbit saknades i utbudet av friskvårdstjänster för individer och företag. Idag är hon certifierad Holistic Lifestyle Coach och brinner för att få omvärlden att upptäcka hur helheten är större än delarna.

Det här är ingressen av intervjun med mig i senaste Nordic Wellness Magazine, vill du läsa hela artikeln så bläddra fram till sid 82-84. Du hittar länken här! 

Alla element är kopplade

”Tanken med den holistiska hälsan, även kallad helhetshälsa, bygger på att helheten är större än delarna. Och tankesättet går att implementera på såväl arbetsplatser som privat – oavsett vad nu målsättningarna kan tänkas vara.

– Det så kallade holistiska hjulet bygger på att alla åtta element är sammankopplade. Jag har haft en del klienter som kontaktat mig för att få bukt på exempelvis kosten. Men ofta visar det sig att inte bara räcker med kosten för att uppnå en förbättrad helhetshälsa. Många gånger finns det även exempelvis mentala hinder som gör att man inte upplever en förbättring. För en elitidrottare kan det vara att idrottaren känner att man fastnat på en platå. Idrottaren tränar och äter tillsynes rätt, men ändå är det något som hindrar. Vanligtvis börjar en coachning med att klienten får fylla i ett formulär, en så kallad självskattning. Den hjälper mig att få en bild över vilka element som behöver tas under beaktande initialt. Därefter börjar arbetet som kräver mycket egen ansträngning. Men jag lovar att det är värt det. Det är bara svårt att se det i början, säger hon.”

Läs gärna mer om mina tjänster på www.epiclivingsweden.com

Helhetshälsa Sophie Resare