Hälsoekonomi – lönsamt arbetsmiljöarbete
Hur vet man att de insatser som görs inom förebyggande friskvård och arbetsmiljö blir lönsamma för företaget och dess anställda?
Genom att arbeta systematiskt med en genomtänkt målbild enligt strukturen nedan så går alla insatser att mätas  i både siffror/KPIer och de anställdas upplevda välmående.

  1. Nulägesanalys – medarbetarundersökning, stressanalys eller intervjuer
  2. Önskat resultat – vad är målet med insatsen från företagets sida
  3. Genomförandet – förebyggande och åtgärdande insatser anpassade efter behovet
  4. Uppföljning – ny analys för att mäta resultatet

Arbetsgivare som tar ett helhetsgrepp kring friskvård och visar att de på riktigt bryr sig om hur personalen mår, de når bättre resultat på alla plan. Att se till helheten och att jobba långsiktigt är faktorer som får insatser och åtgärder att fungera över tid.
Maila mig för mer information sophie@epiclivingsweden.com

Exempel på tjänster

·       Föreläsningar, work shops och kurser
Hälsoekonomi, Helhetshälsa, Arbetsmiljö, Arbetsrätt

·       Stresshantering för individ och/eller grupp

·       Ledarstöd

·       Kost- & livsstilsrådgivning

·       Arbetsmiljö – analys och åtgärd

·       Medarbetarsamtal

Aktuellt

HR Member
– digitala gruppträffar 1 gång/månad med aktuell och relevant kunskap för dig som är chef eller arbetar inom HR, som skyddsombud mm. 250 kr/månad inkl. moms.
För mer info & bokning maila sophie@epiclivingsweden.com

Epic Living Sweden

Sophie Resare
(läs mer)

“Sophie Resare har sedan 2015 arbetat på uppdrag för Säker Trafik AB  som utbildare i YKB (Yrkesförarkompetensbevis).
Hon utbildar i delkursen Ergonomi och Hälsa och har haft hand om både stora och små grupper. Sophie är mycket omtyckt av oss på Säker Trafik AB då hon är både lättsam, kompetent och självgående. Hon har stort kunnande och kursdeltagarna uppskattar henne då hon gör varje kurstillfälle både intressant, roligt och lärorikt.”

Hans Moberg
VD Säker Trafik AB

stresshantering

Certifierad i Papillys digitala stresshanterings program
baserat på ACT Acceptance and Comittment Theraphy.
Läs mer här samt prova på.
Stresshantering kan genomföras både i grupper och individuellt.
Kontakta oss gärna för mer information.

Epic Livings Holistiska hjul genomsyrar allt vi gör
för att skapa hållbara resultat.

CHR Corporate Health Responsibility är en unik tjänst
för att analysera ett företag både på bredden och djupet.
Analysen ger åtgärdsförslag, täcker in AFS 2015:4,
OSA samt ger ett CHR index.
Certifierad agent, berättar gärna mer,
sophie@epiclivingsweden.com