Hur ska vi nå fram till ledningen med vårt budskap kring hälsofrågor?

– en vanlig fråga jag får från HR, mellanchefer, skyddsombud mfl.

Svaret är att ledningsgrupper och styrelser vill se siffror och KPIer på det förväntade utfallet av en investering. Det går att räkna på vad man kan förvänta sig för resultat av en hälso strategisk insats och då utgår man från respektive företags förutsättningar och med stöd av modern forskning.

Det här kallas Hälsoekonomi och detta webinar kommer att handla om hur vi kan räkna hem investeringar inom hälsa och vilken vinning ett företag får när man arbetar förebyggande.

Webinar om Hälsoekonomi tisdag 10 mars kl 10.00-11.00
– anmälan via länken nedan, det spelas även in så alla anmälda får inspelningen efteråt.

Länk till anmälan

Maila gärna dina frågor i förväg till sophie@epiclivingsweden.com