Vem eller vad är det som styr din framtid, din mentala och fysiska hälsa samt din livslängd?

Sedan en längre tid tillbaka så är jag enormt intresserad av våra mänskliga beteenden och vad vi kan göra för att påverka vår framtid i olika situationer i livet. Det gör att jag söker mig till texter och samtal om hjärnan, compassion, psykiatriskforskning mm. Ibland känns allt så enkelt och självklart både i logiken och i forskningen, sen kommer det emellanåt in fakta som vänder upp och ner på stora delar av det jag trodde var sanningen.

Forskningen visar nu att vi till stor del kan påverka vår hjärna, att den är plastisk. Det är upp till dig att motionera för att motverka att minnescentrum, hippocampus, krymper och att minnet därmed blir sämre. Genom att promenera raskt tre gånger i veckan växer hippocampus med 2% per år mot att annars krympa 1% per år efter 30 års åldern. Du har då med egen kraft föryngrat ditt minnescentrum. Om du utökar antal promenader till fem raska promenader på 30 minuter per vecka så sänker du dessutom risken för alzheimers med 40%!

Det här är fantastisk information dvs att man kan påverka sitt minne, risken för att drabbas av demens och en rad andra faktorer. Den här kunskapen blir man ju väldigt glad över, att jag själv kan styra min hjärna till så stor del och i ett så viktigt område. Annan forskning inom Epigenetik visar exempelvis att om kvinnor upplever stor press under graviditeten så påverkar det hur barnet i framtiden kan hantera stress och hur stresskänsliga de är under sitt liv. Den här kunskapen är inte lika positiv och det kan skuldbelägga många personer, inte bara de gravida kvinnorna.

Om man nu har haft oturen att ens gravida mamma upplevde stora påfrestningar under graviditeten, är då kört? Kommer man då per default att leva sitt liv med nerverna på utsidan? Nej inte alls, för som jag skrev i början så har vi stor egen påverkan över vår hjärna och det är upp till dig och mig att forma och styra våra tankar själva. Återigen är det rörelse som kommer in som en lösning för oss. Att stärka upp den tänkande delen av hjärnan, frontalloben, genom att motionera är avgörande i arbetet med att dämpa stressen inom oss, på köpet får vi också bättre minne, bättre kondition samt ett längre och friskare liv.

Compassion, på svenska medkänsla eller självmedkänsla är något som starkt intresserar mig och som det forskas en hel del på. Min första tanke var att behövs det verkligen forskning på något så självklart och att det är väl inte något som man skapar kurser kring, jag vet inte varför jag tänkte så men det gjorde jag. Nu har jag dels läst böcker och artiklar i ämnet men även intervjuat flera forskare både svenska och amerikanska i hur deras forskningsresultat ser ut och om deras bild av vikten av compassion. Genom att kanske framförallt medvetande göra vikten av att faktiskt vara snälla mot oss själva, att lyfta att ledarskap bör byggas på omtanke om andra genom att ställa de frågor som krävs, att vara den som ser när någon mår dåligt och då engagera sig i den personen utan att vara rädd för att lägga sig i.  En annan del av detta när man tränar sig i compassion är även att kunna ta emot omtanke utan att slå ifrån sig. Vanligt är att man tror att den som ger har en baktanke och att man ska bli utnyttjad. Det största hindret i compassion träningen är enligt experterna dock rädslan för att när man är snäll mot sig själv så kommer man att tillåta sig själv att slappa och äta osund mat.

Resultatet blir däremot tvärtom! När vi är snälla mot oss själva då tar vi hand om både vårt inre och vårt yttre mycket mer noggrant än innan.

Referensmaterial:
Litteratur: Compassion Effekten av Christina Andersson. Hjärnstark av Anders Hansen
Egna intervjuer: PhD Daniel E Martin, Dr Yotam Heineberg Stanford University, Psykolog Christina Andersson, Karolinska
YouTube: PhD Charles Nemeroff, amerikansk psykiatriker inriktad på depression

Webbsidor: www.brightsity.comwww.mindfulcompassion.com

Sophie Resare är Holistic Lifestyle Coach samt Diplomerad Kostrådgivare på Epic Living Sweden, hon driver även podcasten Epic Lifestyle på Acast och iTunes

Länk till artikeln på coachingguiden:
http://www.coachingguiden.se/vem-eller-vad-ar-det-som-styr-din-framtid-din-mentala-och-fysiska-halsa-samt-din-livslangd/