”Vad vi alla istället bör prioritera, är tid för reflektion, tid som vi behöver planera in i vår veckokalender. När vi tar oss den tiden och känner efter på riktigt vad vi vill och önskar då är det så mycket lättare att hitta fram till vad som är sunt förnuft för just dig. När du vet det så kommer du att ta rätt beslut som leder dig dit du vill. Om vi tar chansen att skogsbada lite oftare så underlättar det att hitta till vårt bästa jag, det är mycket som faller på plats under ett träd.”

Läs hela inlägget här: http://www.coachingguiden.se/har-vi-en-colitis-epidemi/