Om någon frågar dig vad dina talanger är, kan du svara snabbt på det? Har du klart för dig vilka dina styrkor är och får du användning för dem i ditt yrke? Ganska stora frågor då skillnaden mellan att veta och inte veta kan vara avgörande för vilken väg i livet du tar.
Om du känner dig osäker på frågorna eller inte vet vilken yrkesbana som passar dig eller om du söker nya utmaningar så kan det vara läge att hitta din unika talang. Rent praktiskt kan du börja med att tänka på: Vad tycker jag är roligt? Finns det något som andra brukar be dig om råd kring? Vilken av dina kunskaper och erfarenheter kan vara till nytta för andra?
När du har identifierat en idé, ett embryo till en idé eller en vision så kan du börja med att varje dag göra något litet som har med ämnet att göra, det kan vara att läsa en artikel, skriva något i sociala medier, lyssna på en podcast. Börja bekanta dig med den nya värld som du vill tillhöra. Efter ett tag så har kanske embryo idéen växt sig starkare till något som du kan börja se ”svaga konturer” av och vägen dit har börjat synas på näthinnan.
Lyssna inte på omgivningens varnande ord, ”fråga inte plåtslagaren hur man planterar en pion” och med det menar jag att ställ dina frågor till någon som har gjort en liknande resa, inte till den som finns närmast till hands.
Det räcker att en enda person tror på dig och din idé och den personen är ofta du själv!