Arbetsplatsen som en wellness destination:

– är det möjligt?
– är det önskvärt?
– är det gynnsamt för ett lönsamt företagande?
Välkommen till ett webinar onsdag 28/8 kl 10.00-10.20 som kommer att ta upp fakta och forskning kring arbetsmiljö, hälsa samt förebyggande insatser kopplade till Hälsoekonomi.
Skicka gärna in dina frågor i förväg eller ta upp dem i Q&A stunden. Obesvarade frågor besvaras efter webinaret.
Se det här webinaret som en dörröppnare till nya tankar och tillvägagångssätt kring arbetsmiljö och Hälsoekonomi.
Jag ser fram emot att träffa dig i webinaret!
Önskar dig en fortsatt Epic dag,
Sophie Resare
www.epiclivingsweden.com
sophie@epiclivingsweden.com
tel. 070-371 93 85